Personalia

De bevelhebber van de landmacht, luitenant generaal M. Schouten (57), wordt stafdirecteur planningsopdrachten van de NAVO. Hij wordt opgevolgd door A. van Baal, nu plaatsvervangend chef defensiestaf.