Kamer valt over hoge boetes na komst euro

In de Tweede Kamer is commotie ontstaan over de verhoging van de maximale boetebedragen per 1 januari 2002, de introductiedag van de euro.

Het CDA spreekt van ,,een pschologische blunder die funest is voor het draagvlak van de euro'' en ook PvdA, VVD, GroenLinks, D66 en SP plaatsen vraagtekens bij de voorgenomen verhoging. Het is niet uitgesloten dat de Kamer de verhoging van de boetebedragen ofwel wil vervroegen ofwel uit wil stellen tot na 2002.

Premier Kok verklaarde tegenover het Algemeen Dagblad dat ,,bij de omwisseling naar de nieuwe munt, niet stiekem prijsverhogingen mogen worden doorgevoerd''. Hij zei dat het wel mogelijk is dat ,,de bewindslieden de boetes in algemene zin willen verhogen''.

Volgende week wil de Tweede Kamer met het kabinet over de voorgenomen verhoging spreken. Een wetsvoorstel dat de verhoging van de boetes alsmede de aanpassing van in totaal 10.000 wetten en regels in verband met de komst van de euro regelt, ligt nog voor bij de Tweede Kamer. In oktober vorig jaar heeft de Kamer al over het voorstel gesproken.

Het Tweede-Kamerlid Bakker (D66) noemt de prijsstijging ,,misplaatst''. ,,Je kunt niet tegen het bedrijfsleven zeggen dat ze de euro niet mogen misbruiken voor prijsverhogingen en dan zelf wel de boetes fors naar boven afronden. Dat is niet geloofwaardig'', aldus Bakker. VVD'er Hofstra deelt die mening. De SP wees er fijntjes op dat premier Kok vorig maand zei ,,een hartig woordje'' te zullen spreken met ondernemingen die prijsstijgingen willen incasseren.

De Consumentenbond vindt dat de overheid een verkeerd signaal afgeeft. ,,Wij houden mede namens de overheid alle bedrijven in de gaten die de invoering van de euro willen `misbruiken' voor een prijsverhoging. Hoe kunnen wij die bedrijven nu aanpakken als de overheid zelf de prijzen met 10 procent verhoogt?'', aldus een woordvoerder van de Consumentenbond.

Bij de eerstvolgende bijeenkomst van het EuroForum, op 20 maart, zal de Consumentenbond de verhoging aan de kaak stellen. ,,Als dit doorgaat moeten we ons dringend af gaan vragen of we namens de overheid de euro-omwisseling nog wel willen monitoren.''

De maximale boetes die de rechter voor een overtreding kan opleggen, zijn nu ronde bedragen, oplopend van 500 tot één miljoen gulden. Justitie wil bij de invoering van de euro de huidige boetebedragen delen door twee, terwijl de officiële koers 2,20371 gulden is. Hierdoor kunnen de boetes tot 10 procent stijgen. Justitie rechtvaardigt de verhoging door erop te wijzen dat de boetes sinds 1981 niet meer verhoogd zijn. De geïndexeerde verkeersboetes (waarbij geen tussenkomst van de rechter noodzakelijk is) worden overigens niet met 10 procent verhoogd, maar volgen de inflatie en zullen derhalve gemiddeld 3 procent stijgen.