Instorting school China kost 41 levens

De instorting van een school in het Chinese stadje Tanbu, in de oostelijke provincie Jiangxi, heeft gisteren het leven gekost aan ten minste 41 mensen, voornamelijk kinderen jonger dan tien jaar.

De instorting is mogelijk het gevolg van een explosie van vuurwerk. Bijna dertig mensen raakten gewond als gevolg van verbranding of door neerstortend puin.

In de school waren op het moment van de explosie ongeveer tweehonderd leerlingen, in de leeftijd tot 12 jaar, en onderwijzers aanwezig. De autoriteiten zijn op zoek naar de oorzaak van de explosie. De berichten daarover zijn tegenstrijdig. Officieel wordt ontkend dat vuurwerk een rol zou hebben gespeeld, maar sommige betrokkenen zeggen dat er wel degelijk sprake was van vuurwerk. Een arts in het streekziekenhuis, die anoniem wilde blijven, zei te hebben gehoord dat de explosie het gevolg was van vuurwerk. Het streekziekenhuis verklaarde geen weet te hebben van een vuurwerkfabriek in de buurt van de school. Ook was er, voor zover bekend, geen olieopslag in de omgeving.

De informatie vanuit Tanbu is gebrekkig. Het stadje ligt in een afgelegen deel van de provincie. Hulpverleners kampen daardoor met het probleem dat mobiele telefoons niet werken. Beelden op de staatstelevisie lieten reddingswerkers zien die soms met een schop, maar soms ook met de blote handen onder het puin zoeken naar overlevenden.

In de provincie Jiangxi bevindt zich een groot aantal vuurwerkfabrieken. Het is niet ongebruikelijk dat schoolkinderen worden ingezet bij de vervaardiging of verpakking van het vuurwerk. Ze verdienen daarmee wat extra geld voor de school. Ondanks de belofte van de autoriteiten om het budget voor onderwijs te verhogen tot 4 procent van het bruto nationaal product, ligt het nog steeds op 2,6 procent. De vuurwerkfabrikanten nemen het over het algemeen niet zo nauw met de veiligheidsvoorschriften.

Veel van de openbare gebouwen in China zijn bovendien in zeer slechte staat. Het afgelopen jaar zijn er verschillende ongelukken gebeurd als gevolg van instortingen. Zo kwamen in december elf mensen om bij de instorting van een winkelcentrum in de zuidelijke stad Dongguan. Het winkelcentrum bezweek onder de druk nadat de eigenaar het gebouw met enkele verdiepingen had verhoogd.

In dezelfde maand kwamen 309 mensen om bij een brand in een feestzaal in Luoyang. De brand ontstond tijdens laswerkzaamheden. De lassers waren voor het vuur gevlucht zonder de feestgangers te waarschuwen.