Huisartsen dreigen weer met actie

De huisartsen dreigen opnieuw met acties als minister Borst (Volksgezondheid) instemt met het voorstel van de zorgverzekeraars om de vergoeding voor de praktijkkosten met ongeveer tienduizend gulden per huisarts te verhogen. De vakbond van de huisartsen LHV vindt dit onvoldoende en eist 135.000 gulden per praktijk extra. Dit kost in totaal bijna een miljard gulden.

De LHV is ,,verbijsterd'' omdat Zorgverzekeraars Nederland maandag in de brief aan Borst voorlopig ,,slechts'' zeventig miljoen gulden eist voor aanpassing van de vergoeding voor de praktijkkosten. Ze had gewild dat de verzekeraars daar bijna een miljard gulden voor hadden gevraagd. Daarmee zou de vergoeding bijna verdubbeld kunnen worden.

Haar eis baseert de LHV op een door haar opgedragen onderzoek door Deloitte & Touche. Dit bureau inventariseerde de wensen van de huisartsen voor de inrichting van een uitgebreide praktijk van een solistisch werkende arts. Het kwam daarbij uit op een bedrag van 297.890 gulden per praktijk, exclusief het loon van de huisarts. Maar het bureau voegde daar wel aan toe dat de cijfers niet door een accountant op juistheid zijn gecontroleerd. Borst en verzekeraars noemden de uitkomst eerder al ,,weinig realistisch''.

De regels van het tarievenbureau CTG voorzien in een vergoeding voor de kosten van de praktijkvoering van gemiddeld 163.959 gulden. Dat is ruim tienduizend gulden meer dan de daadwerkelijke praktijkkosten, zo bleek onlangs uit onderzoek. Maar omdat die `normvergoeding' al enkele jaren niet is verhoogd en sindsdien de prijzen wel zijn gestegen, hebben de verzekeraars bij Borst wel om een prijscompensatie gevraagd. Die komt neer op tienduizend gulden per huisarts en vergt in totaal 70 miljoen gulden.

De LHV voorspelt een ontwrichting van de huisartsenzorg als de minister het voorstel van de verzekeraars overneemt. ,,Dit zal ernstige consequenties hebben voor de hulp aan patiënten'', aldus de LHV.