Directie: Schiphol snel naar de beurs

De luchthaven Schiphol gaat volgens de directie dit voorjaar naar de beurs. ,,We hebben regelmatig contact met het ministerie van Verkeer en Waterstaat en alles verloopt volgens plan'', zegt V. van der Chijs, directeur strategische projecten van Schiphol.

Hij reageert hiermee op het bericht gisteren dat de Tweede Kamer meer tijd wil voor een debat over de beursgang. Er moet volgens de fracties nog zoveel gebeuren dat privatisering zeer waarschijnlijk dit jaar niet meer lukt.

De PvdA-fractie gaat het verst in de kritiek op de voorbereidingen hiertoe. Volgens Kamerlid Van Gijzel is de onderbouwing door minister Netelenbos ,,erg dun'' en kleven er allerlei bezwaren aan de privatisering. Andere fracties willen meer aandacht voor het wettelijk kader dat nodig is voor diverse onderdelen van dit besluit, zoals bijvoorbeeld de exploitatievergunning voor de luchthaven. Half februari heeft de minister de Tweede Kamer meegedeeld nog voor de zomer een eerste pakket (van de 75 procent) aandelen te gaan verkopen. Later deze maand vergadert de Tweede Kamer over het plan.

,,Wij willen inderdaad zo snel mogelijk naar de beurs'', zegt Van der Chijs. Hij verwijst naar vergelijkbare ontwikkelingen in het buitenland, zoals de luchhaven van Frankfurt. ,,Een flink aantal luchthavens gaat naar de beurs, wij willen hierbij het liefst vooroplopen'', aldus de Schiphol-directeur. Als de Tweede Kamer toch anders beslist ,,zou dat heel jammer zijn''.

Juist gisteren heeft de ondernemingsraad van de KLM een flink aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij de voorgenomen privatisering. Evenals de fracties in de Tweede Kamer heeft ook het personeel van de KLM grote bezwaren tegen de monopoliepositie van Schiphol. ,,Terwijl de Nederlandse staat in het vorige millennium monopolistisch handelen aan banden trachtte te leggen, richt zij nu zelf een commercieel monopolie in. Niet om de markt in beweging te brengen maar uitsluitend om de overheidsbemoeienis terug te dringen'', aldus de OR in een verklaring. De ondernemingsraad vraagt ,,een absolute garantie voor marktconforme prijsbepaling van diensten'' mocht de privatisering doorgaan.