De prins spreekt

WEER IS EEN aflevering toegevoegd aan het feuilleton `De prins en de schoonvader' dat het land nu al maanden in zijn greep houdt. Terwijl de Tweede Kamer op gezag van minister-president Kok nog steeds geduld betracht en dus zwijgt, heeft de hoofdrolspeler zelf – kroonprins Willem-Alexander – zich voor het eerst in het openbaar uitgelaten over `de kwestie'.

In New York, waar hij momenteel een werkbezoek aflegt, wees de prins de massaal meegereisde pers gisteren op een ingezonden brief in de Argentijnse krant La Nación die een ander licht zou werpen op verhalen die zijn verschenen over Argentinië ten tijde van de dictatuur. De naam Zorreguieta noemde hij weliswaar niet, maar de boodschap was duidelijk. Er dreigt volgens de kroonprins een verkeerde voorstelling van zaken gegeven te worden over de rol die bepaalde personen in de geschiedenis van Argentinië hebben gespeeld. Vandaar zijn oproep aan de pers zoveel mogelijk bronnen te raadplegen ,,om een zo juist mogelijk beeld van iets te geven''.

Wie de formele weg bewandelt, vraagt zich af waarom de prins zich zo druk maakt om het Argentijnse verleden. En die weg dient bewandeld te worden. Het was minister-president Kok die enkele weken geleden nog eens om `staatsrechtelijke zuiverheid' vroeg toen de `Haagse stilte' over een mogelijk huwelijk tussen prins Willem-Alexander en Maxima Zorreguieta aan de orde werd gesteld.

Die staatsrechtelijke zuiverheid wordt van de kant van het koninklijk huis nu juist niet betracht. Eerst was er de officieuze openbare vertoning van de vriendin van de kroonprins op het verjaardagsfeest van koningin Beatrix. Daar is nu de prinselijke aansporing bij gekomen om toch vooral een juist beeld te geven van de Argentijnse geschiedenis, oftewel de rol die de vader van zijn vriendin daarin speelde. Maar hiermee sprak de kroonprins voor zijn beurt.

HET GEVOLG IS dat er inmiddels twee werkelijkheden zijn ontstaan. Aan de ene kant is er Willem-Alexander, die steeds openlijker anticipeert op een huwelijk met een dochter van een omstreden vader. Aan de andere kant zijn er de politiek verantwoordelijken die zwijgen omdat er officieel nog geen feiten zijn. Eén ding is in dit geval al wel duidelijk: het koninklijk huis regeert.