`Ambtenaar EU-geheimen vergiste zich'

De Europese Commissie biedt het Europees Parlement verontschuldigingen aan omdat een ambtenaar ten onrechte de indruk zou hebben gewekt dat hij met de Amerikaanse geheime dienst NSA samenwerkte.

De verontschuldigingen, die de Commissie gisteren aanbood, namen de bezorgdheid onder Europarlementariërs echter niet weg. De Duitse socialist Gerhard Schmid, rapporteur van de parlementaire onderzoekscommissie naar Amerikaanse onderschepping van elektronische berichten, zei: ,,Ik weet nog altijd niet precies wat er gebeurd is.''

Schmid reageerde op de uitleg die de Europese Commissie gisteren verstrekte bij monde van de Nederlander Lodewijk Briët, adjunct-directeur onder Eurocommissaris Chris Patten (Externe Betrekkingen). Hij is chef van de 65-jarige Brit Desmond Perkins, het hoofd van het bureau dat geheime berichtgeving van de Commissie codeert.

Perkins verklaarde vorige maand dat hij altijd zeer goede contacten met de NSA heeft gehad en dat deze Amerikaanse dienst gewoonlijk controleerde of het coderingssysteem van de Commissie goed functioneerde. Briët zei gisteren dat Perkins spontaan en onvoorbereid had gesproken en daardoor een verkeerde indruk had gewekt. Hij zou nooit met de NSA hebben samengewerkt.

Enkele Europarlementariërs merkten op dat Perkins dankzij zijn spontaniteit waarschijnlijk de waarheid had verteld. De Nederlandse VVD'er Elly Plooij-van Gorsel deed de kwestie af als ,,een bedrijfsongeval''.

Briët noemde de NSA ,,de oren van Amerika''. Deze dienst beroemt zich erop de beste te zijn in het maken en het breken van geheime codes. Volgens hem heeft een fabrikant van coderingsmachines Perkins verteld dat de NSA informatie over het systeem van de Europese Commissie had gevraagd. De fabrikant zou die niet hebben verstrekt. Perkins zou daarna spontaan hebben geconcludeerd dat de NSA had getracht de codering van de Commissie te breken, maar dat dit niet was gelukt. Dat zou voor de Amerikanen reden zijn geweest om bij de fabrikant informatie te vragen.

Europarlementariërs constateerden dat Briëts lezing zowel afweek van wat Perkins zelf heeft verteld, als van wat de officiële woordvoerder van de Europese Commissie vorige week heeft verklaard. Briët verontschuldigde zich vervolgens ook voor de fout van de woordvoerder.

Briët noemde Perkins, die bij de Commissie toegang heeft tot de meest geheime documenten, ,,een eerlijk man''. Zijn betrouwbaarheid was onlangs nog gecontroleerd. Perkins had een familielid bij de NSA werken, maar dat was bij de Commissie bekend. Perkins zou zijn verklaring tegenover de parlementaire onderzoekscommissie spontaan hebben afgelegd, omdat hij ,,trots'' is op zijn kwaliteiten als coderingsdeskundige. ,,Niemand heeft ooit de NSA geholpen toegang te krijgen tot coderingssystemen'', aldus Briët. Hij ging niet in op de klacht van Europarlementariërs dat ze van de Commissie geen opheldering krijgen over geruchten dat enkele keren zou zijn gebleken dat de Amerikanen geheime Europese standpunten kenden voor internationale onderhandelingen over handel.

    • Ben van der Velden