Taxioorlog slaat over naar raad van Amsterdam

De onderhandelingen tussen de Taxicentrale Amsterdam (TCA) en wethouder Köhler (Vervoer, GroenLinks) hebben geleid tot een conflict in de Amsterdamse gemeenteraad. De fractie van GroenLinks eist excuses van de VVD, nadat de liberalen kritiek uitten op wethouder Köhler. De VVD weigert excuses aan te bieden.

Vorige week dinsdag werden de drie topmannen van de TCA opgepakt op verdenking van deelname aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en oplichting. Diezelfde dag tekende wethouder Köhler een akkoord met de TCA-top over taxipalen en het gebruik van standplaatsen. Het raadslid Hooijmaijers (VVD) zei toen dat ,,het niet zo kan zijn dat een wethouder van de gemeente Amsterdam, ook al is hij van GroenLinks, gaat onderhandelen met mensen die op de een of andere wijze te maken hebben met een criminele organisatie''. VVD'er Huffnagel noemde de gang van zaken ,,bezopen'' en ,,schandalig''. Volgens de VVD moet Köhler ,,gewoon de wet uitvoeren'' en geen onderhandelingsruimte gunnen aan de directie van TCA.

Behalve dat enkele chauffeurs van TCA een aanklacht willen indienen wegens smaad, verwacht de fractievoorzitter van GroenLinks, Hofmeijer, excuses van de liberale raadsleden. Zij stelt dat de uitspraken ,,onaanvaardbaar'' zijn en dreigt dat er zonder excuses ,,een probleem'' is. VVD-fractievoorzitter Göring zegt ,,absoluut niet van plan'' te zijn excuses te maken. Volgens hem moet kritiek op wethouders ook tussen collegepartijen mogelijk zijn. VVD-wethouder G.Dales noemt de eis van GroenLinks ,,overdreven''. Volgende week woensdag bespreekt de gemeenteraad het akkoord met TCA en het interne conflict tussen de collegepartijen.

Het voorarrest van de directeur en twee bestuursleden van TCA is gisteren door de rechter-commissaris met tien dagen verlengd. Het openbaar ministerie verdenkt hen van ongeoorloofde handel in taxivergunningen. De drie topmannen zijn beperkingen opgelegd. Zij mogen behalve met hun advocaten met niemand contact hebben.

De drie TCA-topmannen zien de arrestatie als een ,,door politieke motieven ingegeven actie'', aldus hun advocaten.