Simonis: Paars stoot kerk uit

Kardinaal Simonis verwijt het paarse kabinet de rol van de kerk volkomen te marginaliseren. Voor de regering lijken godsdienst en kerk niet te bestaan. Het vaststellen van waarden en normen gebeurt bovendien in politiek Den Haag en niet meer in de maatschappij.

Dat zegt Simonis vandaag in een vraaggesprek met de Volkskrant. Hij wijst erop dat de scheiding van kerk en staat oorspronkelijk betekende dat de staat zich niet bemoeit met interne kerkelijke zaken. Maar dat is volgens hem nu zo ver doorgeschoten dat geloof en kerk voor de regering geen enkele publieke rol van betekenis meer spelen. ,,De regering ziet burgers slechts als individu, maakt niet uit of ze geloven of niet. De kerk wordt daarmee volkomen gemarginaliseerd. Ze lijkt voor dit kabinet een non-entiteit.''

Het hoofd van de Nederlandse katholieke kerk noemt het vreselijk dat woorden als religie en levensbeschouwing niet meer in de troonrede voorkomen. De regering zegt daarin wel dat kunst en cultuur een grote rol spelen bij de immateriële kant van het leven. ,,Godsdienst noch levensbeschouwing wordt genoemd. Dit is een volstrekt consequent doorgevoerde secularisatie. Alles wat enigszins riekt naar bovennatuur, naar openbaring, naar godsgeloof, daar bemoeit men zich principieel niet mee.''

Simonis wees premier Kok herhaaldelijk op zijn zorgen. Maar de laatste keer dat de bisschoppen hem daarover een brief schreven, ging Kok nergens op in. ,,Kennelijk heeft dit voor onze premier geen prioriteit'', aldus Simonis. Met als gevolg dat de staat taken van de kerk overneemt, vindt hij.

De kardinaal wijst op de euthanasiewetgeving en het openstellen van het huwelijk voor homoseksuelen. Simonis blijft zich afvragen of een staat mag bepalen wat een huwelijk is en voor wie dat bestemd is. Ook is hij ervan overtuigd dat de bisschoppen er alles aan hebben gedaan om de euthanasiewetgeving tegen te houden.

Godsdienstsocioloog M. ter Borg vindt de klacht van Simonis begrijpelijk, maar niet terecht. ,,De directe verbindingslijn tussen de politiek en de kerken is afgesneden doordat het CDA buiten de regering is gebleven. Het ligt daardoor nogal voor de hand dat de kerken minder macht hebben, maar dat moeten ze de paarse partijen niet verwijten.''