Roken 1

Minister Borst wordt steeds actiever in haar anti-rookbeleid, maar mist het kernpunt. Tot mijn grote verbazing vergeet de minister in haar redenering volledig het internationaal erkende standpunt van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te betrekken dat stelt dat roken een verslavingsziekte is. Rokers zijn dus ziek! Het is mij dan ook een raadsel waarom de minister tot op heden geen geld wil uittrekken voor behandeling, inclusief medicatie, die de roker van z'n verslavingsziekte kan afhelpen. Integendeel, ze straft ze voor het feit dat ze ziek zijn.

    • Dr. T. van der Molen