Personalia

Op 72-jarige leeftijd is zaterdag in Tilburg oud-rector magnificus van de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) prof.dr. R.A. de Moor overleden. Hij was al geruime tijd ernstig ziek. De Moor wist midden jaren tachtig de sluiting van enkele faculteiten af te wenden. Hij genoot landelijke bekendheid als geestelijk vader van de Open Universiteit en leidde diverse adviescommissies op onderwijsgebied.