Ondernemers zien af van kort geding

De Vereniging Gedupeerde Ondernemers Vuurwerkramp ziet af van een kort geding tegen de gemeente Enschede. Na een gesprek met wethouder E. Koopmans is er kans dat bepaalde bedrijfsgronden in het rampgebied worden vrijgegeven. Daardoor kunnen ondernemers beginnen met de wederopbouw van hun bedrijfspand.

Het gaat in eerste instantie om 15 tot 20 bedrijfspanden aan de Deurningerstraat. De Stichting Stadsherstel en de bouw- en milieudienst van de gemeente bekijken of daar de schutting kan worden verplaatst, zodat de ondernemers hun terrein op kunnen.

Mocht vrijgave van bedrijfsgrond toch niet lukken, dan komt er een financiële regeling. Volgens voorzitter L. Oosting van de vereniging heeft de wethouder dat dinsdag toegezegd. ,,Een aantal ondernemers zit diep in de schulden. Ze hebben dubbele lasten. Ze betalen hypotheek voor het oude woonhuis binnen de schutting en voor de vervangende huisvesting. Links of rechtsom moet er een vergoeding komen'', vindt Oosting.

Volgens Oosting wordt voor 19 maart, als de gemeenteraad zich uitspreekt over het rapport van de commissie-Oosting, niets beslist.

De vereniging stelt tevens voor de financiële regeling voor de gedupeerde ondernemers in het rampgebied op te rekken. ,,De gemaakte regeling is niet toereikend is.''