Lange therapie: nut onbewezen

Hulpverleners moeten terughoudend zijn met het aanbieden van langdurige psychotherapie, want over het nuttig effect van die therapieën is vrijwel niets met zekerheid bekend. Dit schrijft de Gezondheidsraad in het advies `Doelmatigheid van langdurige psychotherapie' aan minister Borst (Volksgezondheid). Van kortdurende psychotherapie (minder dan twintig therapeutische sessies) is veel beter bekend wat wel en niet werkt.