Kamer wil meer debat privatisering Schiphol

Een meerderheid in de Tweede Kamer vraagt meer tijd voor het debat over de privatisering van Schiphol dan minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) had voorzien. Daarmee is onzeker of de privatisering van de luchthaven dit jaar nog door kan gaan. De fracties van PvdA, VVD, D66 en CDA vragen extra tijd om het plan te beoordelen of om het op belangrijke onderdelen te veranderen. De minister kondigde drie weken geleden aan nog dit voorjaar met de verkoop van het staatsaandeel te beginnen.

Voor de PvdA-fractie kan de privatisering voorlopig niet doorgaan, zo laat Kamerlid Van Gijzel weten. ,,De onderbouwing is heel erg dun, terwijl je zo vijf belangrijke bezwaren kunt aanvoeren tegen het plan'', zegt hij.

Van Gijzel heeft kritiek op de aanpak van Netelenbos. De brief die de minister eind vorig jaar naar de Tweede Kamer stuurde en de antwoorden op schriftelijke vragen vorige maand zijn voor hem niet afdoende. ,,De discussie over nut, noodzaak en wenselijkheid wordt niet gevoerd'', aldus Van Gijzel.

De CDA-fractie moet nog een standpunt bepalen, maar het Kamerlid Reitsma is het met Van Gijzel eens dat er `iets mankeert' aan de onderbouwing. ,,Die brief van eind vorig jaar was inderdaad erg dun.'' Weliswaar heeft het CDA al in 1995 ingezet op privatisering, maar volgens Reitsma ging het toen om het afstoten van een minderheidsbelang. ,,Dit is een gans andere situatie'', vindt hij. De minister gaat ook hem te snel.

De fractie van D66 wijst er op dat de milieuvergunning voor de luchthaven allerlei wijzigingen zal moeten ondergaan. Langs deze weg willen de democraten de invloed van de overheid regelen. De VVD-fractie heeft geen problemen met een snelle privatisering ,,mits de publieke belangen, zoals bereikbaarheid en tarieven, veilig gesteld zijn''.

Namens de PvdA-fractie wil Van Gijzel meer onderzoek naar de gevolgen van privatisering. De luchthaven kan volgens hem in Nederland veel hinder ondervinden van internationale activiteiten van Schiphol als geprivatiseerde onderming. Een ander bezwaar is dat de luchthaven monopolist blijft, zeker de eerste tien, twintig jaar.