Fusie Voorburg en Leidschendam

Voorburg en Leidschendam sturen aan op een fusie. Dat laten de burgemeesters van beide buurgemeenten van Den Haag vandaag weten aan minister De Vries (Binnenlandse Zaken).

Als voorwaarde stellen de burgemeesters M. Haersma Buma (Voorburg) en W. Bloemendaal (Leidschendam) dat beide gemeenten geen grond hoeven af te staan aan de stad Den Haag.

Daarmee doorkruisen zij het herindelingsvoorstel van De Vries voor de regio rond Den Haag dat eind januari naar de Tweede Kamer is gestuurd. Van de 15.000 woningen die Den Haag er volgens dat plan bijkrijgt, leveren Voorburg en Leidschendam ongeveer de helft, onder meer door de Vinex-locatie Leidschenveen (7.000 woningen).

Volgens een woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn Voorburg en Leidschendam ,,wat aan de late kant'' met hun fusievoorstel. ,,In hun reacties op de voorbereiding van het voorstel is deze optie nooit aan de orde geweest.''

In het herindelingsplan spoorde de minister Voorburg en Leidschendam wel aan om na te denken over een vrijwillige fusie. Buurgemeenten Nootdorp en Pijnacker werden deels gespaard in de herindelingsplannen, nadat zij eerder met een voorstel tot vrijwillige fusie per 2002 kwamen.

Volgens het ministerie ligt de zaak voor Voorburg en Leidschendam ,,wat anders'' omdat beide gemeenten tegen Den Haag aan liggen. De burgemeesters hopen dat de Tweede Kamer hun fusie, die moet ingaan per 1 januari 2003, alsnog wil verwerken in het herindelingsvoorstel.

In de regio Haaglanden is jarenlang geruzied over de uitbreiding van Den Haag en over de vorming van een stadsprovincie. Minister De Vries heeft de afgelopen maanden sterk aangestuurd op de vorming van grotere gemeenten met meer bestuurskracht in de regio, waar nu nog zestien verschillende gemeenten met zeer variabele inwonertallen deel uitmaken. Tussen Den Haag (440.000) en Delft (100.000) mikken nu alle gemeenten behalve Rijswijk (60.000 inwoners) op vergroting. Behalve Voorburg en Leidschendam (samen 90.000 volgens de huidige grenzen), Pijnacker en Nootdorp (nu samen 70.000) overleggen ook de zeven gemeenten in het Westland (120.000) over gehele of gedeeltelijke fusie. Gemeenten die op eigen initiatief onderling afspraken maakten, krijgen medewerking van de minister.

Onder meer na bezwaarschriften van bewoners paste De Vries het herindelingsvoorstel meermalen aan in het nadeel van Den Haag. Niettemin vindt hij uitbreiding van de stad ,,hard nodig''. Als de plannen van Voorburg en Leidschendam goedkeuring vinden in het parlement, zou als enige nieuwe gebied van omvang voor Den Haag de vinex-locatie Ypenburg overblijven.

Voorburg en Leidschendam willen de andere grote vinex-locatie in de regio, Leidschenveen, binnen hun grenzen houden. De burgemeesters denken dat de nieuwe gemeente sterker zal staan in het overleg binnen de regio Haaglanden en een buffer kan vormen tussen Den Haag en het Groene Hart.

De burgemeesters stellen de gemeenteraden voor het plan op 9 mei in een referendum aan de bevolking voor te leggen.

    • René Moerland