Een Europese primeur voor Triodos Bank

De Triodos Bank heeft een fonds met 55 miljoen gulden opgezet dat zich volledig richt op investeringen in het kapitaal van duurzaam ondernemende bedrijven. Het fonds is de eerste Europese investeerder die zich louter op deze doelgroep richt.

,,De markt is er meer dan rijp voor'', zegt P. Blom, directeur van de Triodos Bank, een Nederlandse pionier in groene beleggingsfondsen en kredietverlening aan duurzaam producerende bedrijven. ,,Kijk naar de discussie over voedselveiligheid. Dit is dé kans voor ecologische landbouw. Wij krijgen veel vraag van bedrijven, ook van onze eigen klanten, die versneld willen groeien en daarvoor is veel geld nodig.''

Het nieuwe Triodos Venture Capital Fund gaat deelnemen in het aandelenkapitaal van bedrijven en neemt daarmee meer risico's dan de bank, die kredieten verstrekt en daar doorgaans zekerheden tegenover wil hebben dat het krediet ook wordt terugbetaald.

Binnen anderhalf jaar wil Triodos Bank het vermogen van het investeringsfonds door bijdragen van (nieuwe) beleggers verdubbelen tot 110 miljoen gulden. Blom rekent bij succes op vervolgfondsen.

Het eerste geld voor het fonds komt van onder meer ING, van MeesPierson en vermogende klanten van deze Fortis-dochter, van Delta Lloyd en van Triodos Bank zelf.

Het fonds is inmiddels met vijf à zes bedrijven in vergaande onderhandelingen over een participatie. ,,Het heeft ongeveer een jaar geduurd om het fonds op te zetten, maar in de tussentijd hebben wij natuurlijk niet stil gezeten'', zegt Blom.

Het fonds mikt op bedrijven in duurzame energie en biologische landbouw, niet op boerenbedrijven zelf, zegt Blom. Het Triodos fonds zoekt het bijvoorbeeld in ondernemingen die biologische producten verwerken en verpakken. ,,Ook daar zie je de opkomst

van kant-en-klaar producten.''

Of in gespecialiseerde groothandels.

Voor duurzame energie kijkt het fonds naar toeleveranciers voor bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie. ,,Nieuwe turbinetypen worden bijvoorbeeld ontwikkeld, die ook geschikt zijn voor windparken op zee'', vertelt Blom.

Het fonds mikt op een gemiddeld rendement van 15 procent netto en wil zijn geld uiteindelijk verdienen door de aandelen na een aantal jaren weer te verkopen, bijvoorbeeld aan grotere concerns die hun activiteitenscala uitbreiden met technologische bedrijven in duurzame energie.

    • Menno Tamminga