Drie miljard nodig tegen wachtlijsten

De zorgverzekeraars zeggen dit jaar drie miljard gulden extra nodig te hebben om de wachttijden voor ziekenhuizen, thuiszorg en inrichtingen tot een acceptabele lengte te kunnen bekorten. Een groot deel van dat bedrag, zo'n twee miljard gulden, heeft het kabinet vorig jaar al beschikbaar gesteld.

Volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) , dat gisteren deze claim bij minister Borst (Volksgezondheid) heeft ingediend, is door de instellingen voor een aanzienlijk hoger bedrag aan plannen en wensen bij de verzekeraars ingediend.

Vele daarvan zijn echter afgewezen, omdat ze niet reëel leken of niet haalbaar zijn. Zo zouden ziekenhuizen 2,3 miljard gulden extra nodig hebben, terwijl volgens Zorgverzekeraars Nederland kan worden volstaan met 958 miljoen gulden. Daarvan heeft Borst al eerder 658 miljoen gulden toegezegd.

Minister Borst beloofde gisteren de brief van ZN te gebruiken bij haar onderhandelingen in het kabinet over de voorjaarsnota.

Om de wachttijden in de ouderenzorg en thuiszorg te kunnen aanpakken, is structureel 1,2 miljard gulden extra nodig. Voor die in de gehandicaptenzorg gaat het om 453 miljoen gulden.

De geestelijke gezondheidszorg zou ruim tachtig miljoen gulden extra nodig hebben en eenmalig 185 miljoen gulden om een deel van de huidige wachtlijsten te kunnen wegwerken.

In de claim van ZN is ook extra geld uitgetrokken voor de ambulancezorg (35 miljoen gulden in 2001, oplopend tot 91 miljoen gulden in 2004), voor de verloskunde (21 miljoen gulden) en voor de kraamzorg (40 miljoen gulden).

Ook voor de huisartsen moet er volgens de verzekeraars meer geld komen. Zo rekenen ze voor dat een regeling van de diensten buiten de kantooruren 150 miljoen gulden kost (waarvan Borst eerder veertig toezegde), tien gulden per verzekerde per jaar. De verzekeraars laten daarbij het geld buiten beschouwing dat de huisartsen al krijgen als vergoeding voor onregelmatige diensten (circa 15.000 gulden voor een praktijk met 2.350 patiënten).

Er wordt nog onderzoek gedaan naar het inkomen van de huisarts en naar diens praktijkkosten. Voor dit laatste eiste de Landelijke Huisartsenvereniging ongeveer een miljard gulden extra.

Zorgverzekeraars Nederland steunt die claim vooralsnog niet. Als compensatie voor de gestegen prijzen kan volgens de verzekeraars worden volstaan met een bedrag van zo'n zeventig miljoen gulden.