De Hond terug bij Newconomy

Maurice de Hond keert terug als bestuursvoorzitter van internetbedrijf Newconomy. Zijn schorsing door de raad van commissarissen is opgeheven. Pieter Hoogstraten treedt af als president-commissaris.

Dat heeft het bedrijf vanmiddag bekendgemaakt. Onderdeel van een nieuw reddingsplan voor Newconomy is de omvorming van het bedrijf tot een beleggingsfonds. Newconomy zal zijn beursnotering behouden.

Maurice de Hond wordt voorlopig het enige bestuurslid van Newconomy. Hij belooft dat hij zijn portefeuille als bestuursvoorzitter ter beschikking zal stellen als dit voor de verwezenlijking van het nieuwe reddingsplan noodzakelijk is.

,,Ik ben tevreden'', aldus De Hond vanmiddag op een persconferentie. ,,Maar een gevoel van verdriet overheerst, omdat ik zes weken niet heb kunnen doen wat nodig was.''

De aftredende president-commissaris Hoogstraten is er ondanks weken van onderhandelingen niet in geslaagd een nieuwe financier te vinden voor het bedrijf. Het vinden van nieuw kapitaal blijft prioriteit voor de teruggekeerde bestuursvoorzitter.

Volgens het persbericht dat vanmiddag is verzonden konden Newconomy en mogelijke financiers het de afgelopen weken niet eens worden over de waardering van internetaanbieder Wish-NokNok. ,,Onderhandelingen met strategische partners duren voort'', aldus Newconomy. ,,Het is niet uitgesloten dat een aanzienlijke herwaardering van Wish-NokNok nodig is.'' Newconomy heeft voor de overname van Wish zo'n 100 miljoen gulden betaald.

Hoogstraten zal formeel aftreden op een aandeelhoudersvergadering op 9 mei. De drie andere commissarissen van Newconomy blijven aan.

Daarmee is er een voorlopig einde gekomen aan de al zes weken durende bestuurscrisis bij Newconomy. Onduidelijk is wat de terugkeer van De Hond betekent voor de financiële positie van het bedrijf. Er zijn nog geen nieuwe investeerders bereid gevonden om Newconomy van extra kapitaal te voorzien, zo bleek vanmiddag. Newconomy heeft het afgelopen jaar een verlies gemaakt van tussen de 66 en 84 miljoen gulden. De Hond heeft eerder laten weten dat het bedrijf voldoende middelen heeft om het tot eind dit jaar vol te houden.

De terugkeer van De Hond, oprichter en grootaandeelhouder van Newconomy, is de uitkomst van een drie weken geleden gesloten akkoord. De commissarissen en de door hun aangestelde interim-manager Kees Scholtes kregen tot 5 maart de tijd om een `reddingsplan' te presenteren, anders zouden zij de schorsing van De Hond weer ongedaan maken.