Buhrmann springt met molensteen

Werkt Buhrmann voor de bank of voor zijn aandeelhouders?

Vorig jaar betaalde Buhrmann, mondiaal marktleider in verkoop van kantoorartikelen, van paperclips tot printpapier, 485 miljoen gulden aan financieringskosten op leningen en bankschulden. Dat was ruim 20 miljoen meer dan de nettowinst voor beleggers uit gewone bedrijfsuitoefening.

Banken en beleggers te vriend houden is cruciaal voor de tomeloze expansie. Anderhalf jaar geleden: ruim 5 miljard gulden voor de Amerikaanse Corporate Express. Eind vorig jaar: 700 miljoen voor de kantoorartikelendivisie van Samas.

Gisteren: 600 miljoen gulden voor de zieltogende kantoorartikelendivisie van US Office Products, die prompt uitstel van betaling heeft gevraagd. Op dit bedrag komt 400 miljoen gulden verwachte reorganisatiekosten. Deze kosten houdt Buhrmann zoveel mogelijk buiten de resultaten, anders drukken zij de winst (per aandeel) en verstoren zij de stemming onder beleggers.

De overname is een typische toevoeging aan het kernbedrijf, die door het snoeien van kosten, meer marktmacht en verbreding van verkoopkanalen snel extra's oplevert. Corporate Express was ingetekend voor 220 miljoen gulden extraatjes, US Office Products nu voor 130 miljoen volgend jaar en bijna 180 miljoen in 2003. Buhrmann betaalde Corporate Express voornamelijk met bankkrediet. De schuldenlast is nog steeds een molensteen. Buhrmann verdiende vorig jaar vóór afschrijvingen en belastingen voldoende om ruim drie keer de rentelasten te betalen. Hoe hoger dit getal, hoe meer financiële expansieruimte. Een verhouding van drie is krap, al ademt de geldbehoefte bij een handelsbedrijf mee met de omzet. De beslissing om het dividend niet te verhogen geeft aan dat Buhrmann graag geld in het bedrijf wil houden.

Voor de financiering van de divisies van US Office Products en Samas laten de banken de pet rondgaan. Buhrmann geeft nieuwe aandelen uit voor maximaal 1,5 miljard gulden. De wind steekt op. Recessievrees. Kwakkeldollar. Beursmalaise. Nog een geluk dat Buhrmann vorige week is opgenomen in de AEX graadmeter, waaraan menig belegger zijn portefeuille koppelt.

De beloofde groei van de winst per aandeel van minimaal 15 procent tussen 2000 en 2002 houdt Buhrmann overeind, maar de nadruk verschuift naar volgend jaar. Als de schulden niet worden teruggedrongen, blijft Buhrmann meer afdragen aan de bank dan aan zijn aandeelhouders.

    • Menno Tamminga