BSE-materiaal uit Nederland geëxporteerd

Britse controleurs van de Food Standards Agency hebben gisteren voor de tweede maal verboden BSE-gevoelig materiaal gevonden in een partij rundvlees uit Nederland. Het gaat om een stuk van de wervelkolom van acht centimeter, afkomstig van slachtbedrijf Brada's Vleeschbedrijf uit Leeuwarden.

Gisteren heeft de Europese commissaris voor Voedselveiligheid, David Byrne, minister Brinkhorst (Landbouw) per fax om opheldering gevraagd over een partij rundvlees die vorige week in Engeland werd aangetroffen met verboden BSE-gevoelig materiaal van hetzelfde bedrijf. Het ministerie van Landbouw in Den Haag heeft de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees opdracht gegeven de beschuldiging te onderzoeken. De uitslag daarvan wordt wellicht vanmiddag bekend, aldus een woordvoerster van het ministerie. Brinkhorst had vanmorgen nog geen antwoord gegeven aan Byrne.

Directeur B. Brada van het slachtbedrijf ontkent de regels te hebben overtreden. Volgens de slachter zijn de Engelse controleurs gevallen over een achtergebleven vlies in de ruggengraat, waaruit het BSE-gevoelige ruggenmerg is weggezogen. Hij meent dat er ,,verschillen van interpretatie zijn'' over de vraag of dit vlies ook tot het verboden risicovolle materiaal behoort. Brada zegt 4.000 bouten per week te exporteren die op deze manier behandeld zijn, zonder daarover vragen te hebben gehad van controleurs. De gisteren onderschepte partij is volgens Brada door Nederlandse controleurs goed bevonden.

In Engeland is furieus gereageerd op de ontdekking van de partijen rundvlees, behalve uit Nederland ook uit Duitsland. Voorzitter Ben Gill van de National Farmers Union eiste een importverbod voor de betrokken slachterijen. Vrijdag zei een woordvoerder van Byrne dat de Europese Commissie zich ,,ernstige zorgen'' maakt over de export van rundvlees uit Duitsland.

Vorige maand werd in Engeland eveneens Duits rundvlees met risicomateriaal aangetroffen. De Commissie overweegt haar veterinaire inspectie op onderzoek naar Nederland en Duitsland te sturen. Deze kan op eigen gezag opdracht geven tot de sluiting van de slachterijen en eventueel een exportverbod voor het hele land instellen.