Boetes hoger bij invoering van euro

De maximale bedragen voor boetes stijgen per 1 januari 2002 met ongeveer 10 procent. De verhoging is het gevolg van afrondingen naar boven, wanneer de gulden wordt vervangen door de euro.

De verhoging van de maximale bedragen voor boetes is vastgelegd in een brief van het kabinet over aanpassing van wet- en regelgeving in verband met de invoering van de euro. Ongeveer 10.000 wetten en regels worden aangepast voor de komst van de nieuwe munt. In de meeste wetten en regels gaat het om een `reguliere' afronding, in twee cijfers achter de komma. De huidige bedragen worden gedeeld door de waarde van de euro en vervolgens afgerond op hele eurocenten. Ook winkeliers en bedrijven is gevraagd de europrijzen zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke guldenbedragen te houden.

Justitie echter mag de huidige maximale bedragen voor boetes door twee delen en naar boven afronden. Een euro is 2,20371 gulden waard, wat bij afronding dus een verschil van 10 procent in het voordeel van Justitie oplevert. Een boete van 1.000 gulden wordt niet 453,78 euro, maar 500 euro.

De verhoging van de maximale boetes is niet in strijd met de aanbevelingen die de overheid voor winkeliers heeft opgesteld, meent Justitie. De dagelijkse boodschappen maken deel uit van het vaste consumptiepatroon van de burger en zouden ongeveer gelijk moeten blijven, om inflatie te voorkomen en burgers niet te veel te benadelen. Boetes zijn slechts incidentele bedragen. Justitie vindt de verhoging ook gerechtvaardigd omdat boetes altijd in ronde bedragen worden vermeld.

De Consumentenbond, die namens de overheid eventuele `onrechtmatige' europrijsstijgingen bij winkeliers in de gaten houdt, is ,,zeer ontstemd'' over de voorgenomen verhoging van de boetes. De Consumentenbond vindt het ,,huichelachtig'' dat de overheid van bedrijven verlangt de prijzen niet te verhogen, om het vervolgens zelf wel te doen.