Boete geëist wegens doden van eekhoorns

Tegen de KLM is voor de rechtbank in Haarlem een boete geëist van 80.000 gulden in de zaak van het vernietigen van 440 eekhoorns in een zogenoemde shredder, twee jaar geleden. Officier van justitie Van Straelen achtte het doden van de dieren op zichzelf aan de KLM niet te verwijten, omdat er sprake was van een noodsituatie. Wel vond hij dat de dieren onnodig leed was toegebracht en dat ze onvoldoende verzorging hadden gehad.

De verdediging bestreed dat de eekhoorns onnodig leed was aangedaan. Advocaat Wagemakers vergeleek de dieren met de eendagskuikens die vaker door de shredder gaan. De eekhoorns zijn ,,meer haar dan beest'' aldus de raadsman. Hij achtte het niet bewezen dat ze niet binnen één seconde waren gedood, de volgens de officier van justitie aanvaardbaar geachte norm.

De advocaat vroeg om vrijspraak of tenminste een veel lagere straf omdat de naam van de KLM door de affaire al genoeg geschaad zou zijn. Bovendien heeft de luchtvaartmaatschappij haar beleid aangepast, aldus de raadsman, niet-controleerbare kleine dieren vervoert de KLM niet meer.