Architectuur

In Amsterdam-Oost komen omwonenden in opstand tegen een knaloranje gebouw. Hun bezwaren betreffen de overlast van de kleur, niet die van de esthetiek van het bouwwerk, zeggen ze. Echter, als de klagers zouden willen dat het gebouw wordt overgeschilderd in een onopvallende kleur, dan laat de foto (NRC Handelsblad, 20 februari) ons ondubbelzinnig zien hoe dodelijk zo'n eis voor deze creatie is.

Zonder die oranje schrikkleur blijft er niets anders over dan een minimalistische doos met een hekje aan de bovenkant. Een treurig blok beton met gaten. Bij deze stalinistische casco-architectuur lijken zelfs de aangrenzende jaren-zestigblokken hartverwarmende staaltjes van verfijnde barokkunst.

    • Jelle L.S. Pijpers