Zorgverlof lost niet alles op

De invoering van langdurig betaald zorgverlof leidt niet tot een besparing in de thuiszorg. Weliswaar neemt de hoeveelheid `informele hulp' aan langdurig zieken dan toe, maar de personeelstekorten in de thuiszorg zijn te groot om die met de invoering van zorgverlof op te lossen.

Dat blijkt uit het rapport `Vrij om te helpen' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat staatssecretaris Verstand (Sociale Zaken) vanochtend naar de Tweede Kamer heeft gezonden.

Volgens het SCP verlenen momenteel rond de 1,8 miljoen mensen al informele hulp aan familie of vrienden die langer dan twee weken ziek zin (zoals chronisch zieken, gehandicapten en stervenden). Als er een regeling voor betaald langdurig zorgverlof zou bestaan, zouden volgens het SCP ongeveer 950.000 mensen daar gebruik van maken.

Het SCP concludeert tevens dat de hoogte van de vergoeding tijdens het verlof weinig uitmaakt. Als de doorbetaling geen honderd procent van het laatstverdiende loon bedraagt maar slechts 70 procent van het minimumloon, blijft de belangstelling voor betaald zorgverlof nagenoeg gelijk.

Het volume van de informele hulp zal niet toenemen door de invoering van betaald zorgverlof, verwachten de onderzoekers van het planbureau. Wel wordt het voor de verzorgenden draaglijker om de vaak zware combinatie van arbeid en zorg te maken. Werknemers hoeven dan minder vakantiedagen op te nemen.