Vooral jongeren voor én tegen het vloeken

Nog nooit was de Bond tegen het vloeken zo groot. Het 25.000ste lid is een meisje van vijftien.

Ze ergerde zich ,,kapot'' aan alle mensen die vloekten. Haar vader en moeder waren al lid, dus besloot de 15-jarige Annemarie van Iwaarden uit Woudenberg zich vorige week ook aan te sluiten bij de Bond tegen het vloeken, die daardoor nu 25.000 leden telt. ,,Veel mensen beledigen God door te vloeken, dat moet ophouden.''

De Bond tegen het vloeken werd in 1917 opgericht met als doel het bestrijden van godslasterlijke uitdrukkingen. Na een succesvolle lobby werd in 1932 de `Wet tegen smadelijke godslastering' aangenomen door het parlemen. Sindsdien kan vloeken strafrechtelijk worden vervolgd.

De bond adverteert in kranten en hangt affiches op tegen het vloeken. De posters hangen meestal in de Nederlandse stations. Met teksten als `Trein gemist? Vloek niet' probeert de bond het vloeken tegen te gaan.

Verder volgt de bond nauwgezet de reclame en tekent iedere keer protest aan wanneer er sprake is van godslastering. Zo diende de bond een aantal jaren geleden een klacht in bij de Reclame Code Commissie tegen de Vereniging van Erkende Reclame-Adviesbureaus (VEA) wegens blasfemie. De VEA had in een advertentie voor een congres een liggend houten kruis voorzien van de kreet `bijspijkeren', waarna de eerste zin van de tekst luidde: `Jezus, wat gaat het toch snel.'

,,De bond keert zich met name tegen vloeken waarin Gods Naam het moet ontgelden'', zegt Rijk van de Poll, directeur van de bond. ,,Wij laten ons leiden door de bijbel. In de bijbel roept God iedereen op met eerbied en ontzag Zijn heilige Naam te gebruiken.''

Jongeren vloeken het meest, zo blijkt uit onderzoek. ,,En jongeren storen zich het minst aan vloeken van anderen.'' Daarom heeft de Bond tegen het vloeken sinds 1 februari een scholenwerker in dienst, die gastlessen geeft op basis- en middelbare scholen. De Bond heeft ook lesmateriaal beschikbaar dat scholen zelf kunnen gebruiken.

Het lijkt dan verrassend dat het 25.000ste lid uitgerekend een meisje van vijftien jaar is. ,,Ik vind dat niet opvallend'', zegt Van de Poll stellig. ,,Zij worden er het meest mee geconfronteerd. En als je je eraan stoort, probeer je een dam op te werpen tegen die ingeburgerde gewoonte.''

Op het inschrijvingsformulier wordt niet naar de geboortedatum gevraagd. Harde cijfers daarover zijn niet beschikbaar, maar volgens een schatting van de directeur is een meerderheid van zijn leden/donateurs minderjarig.

En onze website, zo zegt een medewerkster van de bond, wordt veel door kinderen bezocht.