Relaties

Het zaaltje van het Ketelhuis in Amsterdam puilde gistermiddag uit, maar het onderwerp was er dan ook naar: Het Grote Moderne Relatiedebat. Vooral de initiatiefnemer zelf, filmregisseur Marijke Jongbloed, kon maar geen genoeg krijgen van de urenlange discussie. Nadat de panelleider, Jeanne Wikler, zich op den duur bedwelmd door zuurstofgebrek uit het benauwde zaaltje moest terugtrekken, bleef Jongbloed het publiek nog even tot reacties aansporen. ,,Macht'', zei ze misprijzend, ,,en machtsspelletjes, daar hebben we het nauwelijks over gehad. En daar draait het toch meestal om: de man die geen echte gelijkwaardigheid in de relatie wil.''

Het was alsof Marijke Jongbloed op de valreep alsnog uit de zaal het verlossende antwoord wilde persen op de vraag die ze de afgelopen jaren in haar boeiende documentairereeks Fatal Reaction heeft opgeworpen: waarom is het zo moeilijk voor hoogopgeleide vrouwen om een partner te krijgen? Het bleek in ieder geval moeilijk in New York, Singapore, Bombay en Moskou, de plaatsen waar ze haar opnamen maakte.

Er zijn twee vragen die bij dergelijke debatten grote verdeeldheid zaaien: Wat wil de man? En waarom wil hij wat hij wil? Volgens sceptici als Catherine Keyl wil de man gewoon in zijn Ferrari achter de jonge, al dan niet domme, blondjes aanzitten. (Uit eigen ervaring kan ik daar tegenover stellen dat Ferrari's mij nooit iets hebben kunnen schelen.) Volgens panellid Elsbeth Etty willen de meeste mannen in één persoon een moeder, een huishoudster en iemand voor de seks: ,,Mannen worden impotent van vrouwen die dat niet willen.''

Cisca Dresselhuys (`al 35 jaar dezelfde man') vertelde dat een Opzij-enquête had uitgewezen dat zestig procent van de Nederlandse mannen wel degelijk een geëmancipeerde vrouw wilde. Of hadden ze sociaal wenselijk gelogen? Nou ja, die mogelijkheid sloot ze niet uit.

Ook de tweede vraag waarom wil die man dat allemaal bleek opnieuw moeilijk beantwoordbaar. Hormonen? Traditie? De zaal kwam er niet. Men vond alleen vrijwel unaniem dat er nog altijd veel moest veranderen. Dat viel moeilijk te ontkennen, vooral na een fragment uit Jongbloeds interview met een Moskouse man. ,,Liefde en verlangen gaan voorbij'', zei de man, ,,ik zie een vrouw als een cactus die je twee, drie keer per week water moet geven.''

Andere cruciale vraag: moet de vrouw wel haar uiterste best doen om het manbeest te veroveren? Nee, wacht maar af, vond Etty. ,,Dan kan ze wel jaren wachten waarom zou ze niet wat tactiek gebruiken'', vond de Française Sophie Perrier. Violet Falkenburg (`de laatste tien jaar geen partner') verweet zichzelf dat ze in het contact met mannen te weinig oog had voor de erotiek.

Eén van de mannen in het panel bleek het uitstekend met zichzelf als geëmancipeerde man te hebben getroffen: Humberto Tan van Studio Sport. Poetsen, koken, luiers, Humberto deed niets liever. Hij had een collega, Bert, die hem had verteld dat hij thuis geen donder deed, nou, dat vond Humberto gruwelijk.

Dus dames: zoek uw eigen Humberto Tan.

    • Frits Abrahams