`Hoogspanningsleiding ongezond'

De Britse epidemiolog prof.dr. Richard Doll maakt deze week volgens de Britse Sunday Times bekend dat kinderen die in de buurt van hoogspanningsleidingen wonen toch een licht verhoogd risico op kanker hebben.

Doll is voorzitter van een adviesgroep (Agnir) die de Britse overheid adviseert over mogelijke gevaren van niet-ioniserende straling, waar de elektromagnetische velden van hoogspanningsleidingen onder vallen. Agnir werkt aan een overzichtsstudie naar de risico's op kanker bij mensen die in de buurt van hoogspanningsmasten wonen. Die leidingen transporteren wisselstroom van 50 Hz, met spanningen van 110.000 tot 380.000 volt.

The Sunday Times schrijft dat Agnir reageert op omstreden resultaten van onderzoekers van de universiteit van Bristol die in september vorig jaar meldden dat vooral mensen die benedenwinds van hoogspanningsleidingen wonen een verhoogd risico op kanker lopen. Dat zou komen doordat zij geladen vochtdeeltjes inademen.

Doll was eind 1999 nog mede-auteur van een groot, eveneens Brits onderzoek naar het verband tussen leukemie bij kinderen en elektromagnetische velden waaruit geen verhoogd kankerrisico bleek bij kinderen die in de buurt van hoogspanningsleidingen woonden. De onzekerheid in de resultaten was nog steeds zo groot dat toch de kans overbleef dat het kankerrisico van leven in de buurt van een hoogspanningsleiding verhoogd is.

Die onzekerheid bestond tot nu toe na alle grote onderzoeken. In alle rapporten, ook in dat van de Nederlandse Gezondheidsraad, staat daarom steeds weer dat een verband niet bewezen maar evenmin onmogelijk is.