Frankrijk stoptexport van vee

Frankrijk heeft vanmiddag een exportverbod voor alle dieren afgekondigd, als maatregel om te voorkomen dat mond- en klauwzeer zich verder verspreidt.

Een aantal `verdachte' gevallen van zieke dieren in België, Frankrijk en Denemarken heeft afgelopen weekeinde de vrees aangewakkerd dat ook het Europese vasteland getroffen wordt door mond- en klauwzeer.

Een eerste onderzoek van de dieren toonde nog geen besmettingen aan. De Franse minister van Landbouw, Jean Glavany, maakte vanmorgen bekend dat er bij negen bedrijven sporen van de ziekte zijn gevonden. De ziekte zelf was vanmorgen nog nergens op het Europese vasteland vastgesteld.

Vandaag en morgen worden testen in Denemarken, België en Frankrijk uitgevoerd die zekerheid moeten bieden. Het gaat om een koe in het Deense Lemvig, een groep schapen in Midden-Frankrijk en drie varkens in West-Vlaanderen.

Het Nederlandse ministerie van Landbouw zegt nog niet aan een exportverbod te denken omdat hier nog geen verdachte ziektegevallen zijn. Het Franse besluit werd wel met instemming begroet.

Opnieuw duizenden dieren vernietigd

Vrijdag zijn twee schapenhouderijen in het Nederlandse Overijssel preventief geruimd omdat er schapen uit Groot-Brittannië rondliepen, dan wel dieren die met schapen uit de Britse eilanden in aanraking waren geweest. In totaal werden 900 schapen en een kleiner aantal koeien en varkens gedood en vernietigd.

Bij wijze van preventie zijn in Frankijk dit weekeinde 50.000 schapen afgemaakt. Het gaat om 30.000 uit Groot-Brittannië afkomstige dieren en twintigduizend andere die in Frankrijk met hen in contact zijn geweest, waaronder twee koeien. Bloedproeven hadden uitgewezen dat sommige dieren in aanraking waren gekomen met het virus dat mond- en klauwzeer veroorzaakt. Doordat de dieren onmiddellijk zijn vernietigd, is niet meer vast te stellen of zij ook ziek waren.

Het gaat om de veestapel van negen bedrijven in vijf departementen in het centrum en het westen van Frankrijk. In één geval zou het gaan om dieren die clandestien geïmporteerd zijn ten behoeve van het jaarlijkse islamitische Offerfeest, dat vandaag zou beginnen. Om de bedrijven is een veiligheidszone van tien kilometer aangebracht.

Een aantal Britse boeren in gebieden die niet met mond- en klauwzeer zijn besmet kunnen vanaf vandaag ondanks een landelijk vervoersverbod vee naar het slachthuis brengen. Die maatregel moet onder meer helpen een oplopend tekort aan niet-geïmporteerd vlees tegen te gaan. In grote supermarkten waren de schappen met varkens- en lamsvlees gisteren leeg, omdat Britten zijn gaan hamsteren. Het aantal bevestigde Britse gevallen van de ziekte stijgt nog steeds en stond vanochtend op 69.