Eerste stakingen om metaal-CAO

Bij verschillende bedrijven in het kleinmetaal zijn vanochtend stakingen uitgebroken. De acties volgen op het vastlopen van de CAO-onderhandelingen. Ook in andere bedrijfstakken, waaronder de bouw, dreigen acties na het vastlopen van CAO-onderhandelingen.

In de omgeving van Goes legden 120 werknemers het werk neer en in Apeldoorn staakten 35 van de 50 werknemers van een elektrotechniekbedrijf. Zij hielden een optocht en hoopten onderweg personeel van een ander bedrijf over te halen mee te staken. Vakbonden konden vanochtend geen compleet beeld geven van de acties. Onder de CAO Kleinmetaal vallen 400.000 werknemers, die merendeels werken bij kleine bedrijven. De onderhandelingen liepen volgens de CNV Metaaltechniek stuk op de mate waarin werknemers zeggenschap kunnen hebben over werktijden, de scholing van werknemers en loonsverhogingen.

De vakcentrale FNV is bereid uit de centrale stakingskas acties in de bouw te financieren, mits de looneis van zes procent zo wordt geformuleerd dat die past binnen het CAO-beleid van de FNV. Dat is het geval als de bouwsector aannemelijk maakt dat de twee procent structurele loonsverhoging die ze eisen bovenop de FNV-norm van vier procent, nodig is voor ,,achterstallige prijscompensatie''. De bouwsector zou de afgelopen jaren onvoldoende prijscompensatie hebben geëist. Met de bereidheid om acties te financieren komen stakingen dichterbij.

De FNV vakcentrale, die eerder te kennen gaf niet voor eventuele stakingen op te willen draaien, zit in zijn maag met de patstelling die in de bouw is ontstaan. Werkgevers bieden maximaal 5,1 procent, waarvan een deel als jaarlijks vast te stellen bonus. Volgens FNV Bouw-onderhandelaar J. Bos zijn ,,onze leden bereid voor de zes procent loonsverhoging te gaan''. De vakcentrale heeft ,,begrip'' voor de hoge looneis van de bouwbonden, maar is bang voor een uitstralend effect naar andere sectoren. Daar wordt in de regel vastgehouden aan een looneis van vier procent structureel en twee procent in de vorm van flexibele beloningen.

Een formele toezegging heeft de FNV-vakcentrale nog niet aan FNV Bouw gedaan. Pas als de bond een formeel beroep doet op de stakingskas, zal de centrale daarover een beslissing nemen.