Drugsgebruik onder jongeren neemt af

Het drugsgebruik onder jongeren neemt af. Na een jarenlange stijging is het gebruik van cannabis, xtc en amfetaminen licht gedaald. Het gebruik van alcohol is stabiel.

Dit blijkt uit de Nationale Drugsmonitor, die minister Borst (Volksgezondheid) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Nederland neemt in Europa een `middenpositie' in bij de statistieken over drugsgebruik. Vooral Engeland en Spanje scoren hoger. Het gebruik van cannabis in Nederland en Frankrijk ligt even hoog: zestien procent van de bevolking heeft weleens hasj of marihuana gerookt.

De schattingen over het aantal problematische cannabisgebruikers (hasjverslaafden) lopen sterk uiteen: van 30.000 tot 80.000.

Het gebruik van cocaïne is wel gestegen. Niet onder jongeren, maar onder ,,uitgaanspubliek van rond de 25 jaar''. In 1998 meldden zich 6.000 cocaïnegebruikers bij de ambulante verslavingszorg, in 1999 waren dat er 8.000. Volgens de drugsmonitor heeft twee procent van de bevolking weleens cocaïne gebruikt en snoof 0,2 procent nog onlangs een lijntje.

Hoewel de meeste aandacht uitgaat naar cocaïne, xtc of hasj is volgens het ministerie van Volksgezondheid het gebruik van tabak en alcohol ,,veel problematischer''. Naar schatting 820.000 Nederlanders ,,voldoen aan de diagnotische criteria voor alcoholmisbruik en alcoholisme''.

Het gebruik van alcohol onder jongeren is stabiel, zij besteden per maand gemiddeld 93 gulden aan alcoholische dranken.

Sterfte als gevolg van heroïne, cocaïne of xtc (in totaal 61 gevallen per jaar) is zeer beperkt in vergelijking met alcohol en tabak (respectievelijk 700 en 22.000 per jaar). Het aantal rokers neemt echter niet af, hoewel het ministerie een ,,groeiende belangstelling om te stoppen'' constateert.

Iets minder dan twee procent van de bevolking heeft ooit xtc gebruikt. Recent zegt 0,3 procent een xtc-pil te hebben geslikt. ,,De bewijzen dat xtc bij frequent gebruik de hersenen kan beschadigen, nemen toe'', schrijft het ministerie.

In de Verenigde Staten en Australië ligt het aantal cannabisgebruikers tweemaal zo hoog als in Nederland. In de VS gebruikten driemaal zoveel mensen `ooit' cocaïne.

Het aantal verslaafden aan opiaten (heroïne en methadon) dat in Nederland al jaren stabiel is rond de 26.000, is lager dan in andere Europese landen.