Deejays in tunnel

Hilversum is onbereikbaar aan het worden. ,,Het verkeer is een ramp. Zonder mobiele telefoon slagen veel klanten er niet in om hier te komen. Ze staan woedend aan de balie'', zegt Allard Suel, eigenaar van een autobedrijf even buiten het centrum. De ondernemer voelt zich slachtoffer van een volgens sommigen tikje totalitair wegenplan dat de gemeente Hilversum aan het voltooien is. Automobilisten worden over een enkele strook in éénrichtingsverkeer door smalle straten van het voormalige brinkdorp geleid.

Het verkeersplan is vijf jaar geleden unaniem aanvaard door de gemeenteraad. ,,De bedoeling ervan is nooit geweest om de bereikbaarheid van de omroepstad te vergroten'', zegt wethouder Bart Heller, ,,maar om de verkeersdrukte te beheersen en de veiligheid te vergroten.'' Er zijn mensen die vinden dat je verkeersbeleid nooit in handen van een GroenLinks-bestuurder moet geven.

De auto's zouden best redelijk kunnen doorrijden, vertelt oud-ambtenaar Rob Roskes die het plan heeft uitgedokterd, ,,na uitgebreide consultaties van de bewoners'', als het plan zonder wijzigingen zou worden uitgevoerd en er niet telkens iets van het sluitende concept zou worden afgeknabbeld. Zo is op een stuk centrumring dat in de jaren zestig werd aangelegd nog steeds tweerichtingsverkeer toegestaan, wat op rotondes tot opstoppingen leidt.

Overdag in de file staan is in Hilversum heel gewoon. Het onoverzichtelijk gegroeide dorp met talloze driehoekige pleintjes is niet berekend op de verkeersdrukte. De stad is uit z'n jasje gegroeid. Hilversum heeft veel meer arbeidsplaatsen, namelijk 40.000, dan een stad van 83.000 inwoners gemiddeld heeft. Dat heeft veel te maken met het mediapark. Bovendien wil Hilversum in 2015 nog eens vijftien procent extra arbeidsplaatsen erbij hebben gecreëerd. Is dat wel zo'n goede ambitie, vroeg bestuurskundige Roel in 't Veld zich onlangs af op een door duizend mensen bezocht verkeerscongres. Misschien zou je over die ambitie een referendum moeten houden, meende Hans Gruyters, oud-minister en oud-burgemeester van Lelystad. Hij vindt Hilversum eigenlijk te aantrekkelijk om te laten verstikken door nog meer economische groei. De polders van Flevoland zijn volgens hem geschikter om de groei op te vangen. VVD-senator Hans Wiegel, president-commissaris van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf (NOB), stelde vast dat het soms drie kwartier duurt om vanaf de rijksweg het mediapark te bereiken. Als Hilversum wil groeien, stelt hij, dan moet de gemeente het éénrichtingsverkeer afschaffen en de plannen voor een vrije busbaan afblazen.

Als het aan oud-minister van Verkeer en Waterstaat Tjerk Westerterp ligt is er voor het door waardevolle natuur omgeven Hilversum maar één oplossing: een tunnel onder de hei. Zodat forensende televisiehelden niet meer in het centrum van Hilversum belanden maar bij wijze van spreken rechtstreeks de studio's in kunnen rijden. Zodat diskjockey's nooit meer hun fileklachten de ether in hoeven te slingeren.

    • Arjen Schreuder