Zeehavenbeleid

De discussie over de verdieping van de Westerschelde om de haven van Antwerpen bereikbaar te maken voor de nieuwste generatie containerschepen (NRC Handelsblad, 24 februari) gaat voorbij aan de belangen van het im- en exporterend bedrijfsleven in Nederland en België. Steeds meer Nederlandse bedrijven maken, naast Rotterdam, inmiddels gebruik van de haven van Antwerpen wegens de goede ligging en havenfaciliteiten. Door de internationalisering van de handel en de sterke groei van het goederenvervoer vormen zeehavens een steeds belangrijker schakel in de logistieke ketens. Dit geldt in versterkte mate voor de Rijn-Schelde delta, als toegangspoort voor de economische centra in Noordwest-Europa.

Dit vraagt om een integrale aanpak waarin, naast milieu-overwegingen, aan alle functies en ontwikkelingsmogelijkheden recht wordt gedaan. Een Europees havenbeleid is helaas nog steeds een utopie. Daarom is een Vlaams-Nederlands havenbeleid nodig waarbij op transparante wijze afstemming plaatsvindt over publieke investeringen in de haveninfrastructuur. Daarmee kan één level playing field ontstaan waarbinnen havens en havenbedrijven op gezonde wijze kunnen concurreren. Zowel Rotterdam als Antwerpen beschikt over een uitstekende uitgangspositie en de steden kunnen elkaar versterken. Dit is zowel in het belang van de havens als voor de economieën van beide landen.

    • Mr. Dick V.D. Broek Humphreij
    • Algemeen Directeur Evo