Vlucht Wilhelmina 5

Het verbaast mij zeer dat Van Hooff over het hoofd ziet dat Denemarken geen koloniën van betekenis had. Koningin Wilhelmina was verantwoordelijk voor die van Nederland, dat in die tijd de derde koloniale mogendheid was. Vanuit Londen kon zij veel efficiënter contact onderhouden met de geallieerde gezagsdragers dan vanuit bezet gebied, al liet de solidariteit van de bondgenoten daar later veel te wensen over (in de strijd tegen Japan). Naar mijn herinnering begreep iedereen die ook maar iets met `Indië' te maken had (gehad) direct waarom zij – hoe vernederend de vlucht ook voor haar persoonlijk was – zich niet aan deze verantwoordelijkheid kon onttrekken. Ook andere Nederlanders hadden daar – na de eerste schrik en teleurstelling van sommigen – begrip voor.

    • H.C.R. Hupkes-Wolfson Amersfoort