Vlucht Wilhelmina 4

Anton van Hooff breekt een lans voor Nanda van der Zee in het debat over Wilhelmina's rol in de Tweede Wereldoorlog (NRC Handelsblad, 27 februari). Van Hooff maakt op een belangrijk punt een fout door de bedenkelijkheid aan te geven van Wilhelmina's volstrekte stilzwijgen over de jodenvervolging in haar radioredes tot bezet Nederland.

In haar in 1945 gepubliceerde en in 1985 heruitgegeven proclamaties en radiotoespraken uit de oorlogsjaren onder de titel `De Koningin sprak', is te lezen dat zij zich reeds op 17 oktober 1942 via Radio Oranje tot het Nederlandse volk wendde met de woorden: ,,Ik deel van harte in uw verontwaardiging en smart over het lot onzer Joodse landgenoten; en met mijn gehele volk voel ik de onmenselijke behandeling, ja, het stelselmatig uitroeien van deze landgenoten, die eeuwen met ons samen woonden in ons gezegend vaderland, als ons persoonlijk aangedaan. Waar gij uw gevoelens niet moogt uiten, daar doe ik dit thans voor u.''

    • Kees van der Sluijs