Vlucht Wilhelmina 3

Naar aanleiding van het verschijnen van Fasseurs boek over koningin Wilhelmina, zei Nanda van der Zee in deze krant van 24 februari dat de door Fasseur aan haar toegeschreven term `landverraad' als kenschetsing van het vertrek van koningin Wilhelmina naar Londen niet in haar boek `Om erger te voorkomen' staat. Ze vertelde ook zich te bezinnen op stappen tegen Fasseur. De verslaggever voegde daaraan toe dat Fasseur desgevraagd geen commentaar gaf. Maar Fasseur citeert op pagina 21 van zijn boek een zinsnede uit het boek van Van der Zee met de term landverraad. In de bijbehorende voetnoot op pagina 580 staat dat de zinsnede op pagina 187 in Van der Zee's boek kan worden gevonden, en daar trof ik die ook aan.

    • W.C. Ultee