Vlucht Wilhelmina 2

Het is merkwaardig dat thans een polemiek wordt gevoerd over het vertrek van koningin Wilhelmina naar Engeland na de Duitse inval, een vertrek dat volgens de éne historicus fout was en volgens de andere het beste was wat zij ooit heeft gedaan, terwijl het staatsrechtelijk aspect in die polemiek daarbij volledig buiten beschouwing wordt gelaten.

In de Nederlandse constitutionele monarchie zijn de ministers aansprakelijk en is het staatshoofd onschendbaar. Men moet toch aannemen dat het besluit om het land te verlaten door de regering (het kabinet en de kroon) is genomen en dat elke discussie over dat besluit de verantwoordelijke ministers van toen tot onderwerp moet hebben.