Vlucht Wilhelmina 1

Naar aanleiding van het artikel over historica Nanda van der Zee in deze krant van 24 februari en haar optreden in het tv-programma Buitenhof van 25 februari, wil ik haar hulde brengen. Zij is niet alleen zeer dapper, komt met heldere bewijzen; een groot historica, die voor de waarheid vecht.

Volgens het artikel van Gerard Mulder (NRC Handelsblad, 23 februari) noemt Fasseur Bernard `de perfecte schoonzoon'. Ik heb niet de competentie om mij verder over Bernhard uit te laten, maar Nederland moet zich niet belachelijk maken met de uitdrukking `perfecte schoonzoon'.

    • E.J. Hermans