Vertrouwen verder gedaald

Het vertrouwen in de Amerikaanse economie is in snel tempo verder gedaald. Dat zegt iets over de feitelijke vooruitzichten maar niet zo veel over de beurs.

Voor de financiële markten is nu belangrijker dat de Federal Reserve gedetermineerd gebruik maakt van de mogelijkheid om het monetaire beleid te verruimen. Bij sombere episodes in het recente verleden (de beurskrach in 1987 of de onroerend goed crisis rond 1990) hielp dat snel en volgde daarna een verrassend krachtig economisch herstel.

Misschien dat ook dit jaar de traditionele sectoren op de Amerikaanse beurs zich beter dan verwacht ontwikkelen onder invloed van een expansief monetair beleid. Fondsen die niet gokken op de technologie- en telecomsectoren zouden het dan beter kunnen doen dan vorig jaar.

    • Eduard Bomhoff