Stellingen

De zin van woorden zit 'm in de zin, minder in de woorden.

F.J.M. GROSFELD, Universiteit Utrecht

Een veel gebruikte indicator voor succes is gewicht.

MW. P. TWAALFHOVEN,

TU Delft

De termen melkkoe en spaarvarken zijn obsoleet geworden.

H. VAARKAMP,

Wageningen Universiteit

Veel is vol ledigheid.

R.P. BOOD,

Rijksuniversiteit Groningen

Statistiek is een handig hulpmiddel, maar tevens een gevaarlijk wapen wanneer het in ondeskundige handen valt.

F.L.M. DIERMANSE,

TU Delft

Het schrijven van een dissertatie op jonge leeftijd moet eerder als een jeugdzonde dan als een levenswerk worden beschouwd.

M.D.J.P. BIJVELDS,

TU Delft

In de ultieme multi-culturele samenleving wordt er na iedere belangrijke internationale sportwedstrijd uitbundig feest gevierd.

J.J. SONKE,

TU Delft

Het is een vreemde speling der natuur dat de lichaamsdelen die onmisbaar zijn niet gepaard zijn.

T.J.B. KROPMANS,

Rijksuniversiteit Groningen