Rechter Peru beveelt verschijnen Fujimori

Een rechter van het Peruaanse Hooggerechtshof heeft gisteren oud-president Alberto Fujimori bevolen voor het hof te verschijnen op beschuldiging van plichtsverzuim. Rechter Miguel Castaneda voegde eraan toe dat Fujimori eventueel met gebruik van de sterke arm voor het gerecht gebracht zou worden als hij niet komt opdagen.

Het gerechtelijk bevel opent een perspectief op een diplomatieke touwtrekwedstrijd tussen Peru en Japan, waar de ex-president sinds november vorig jaar verblijft. Tussen Japan en Peru bestaat geen uitleveringsverdrag. Het parlement heeft Fujimori in november ,,moreel ongeschikt'' verklaard om het land te regeren en verkiezingen uitgeschreven voor komende april.

Fujimori, zoon van Japanse immigranten die beschikt over de Peruaanse en Japanse nationaliteit, regeerde tien jaar met straffe hand over Peru. In het voorjaar van het jaar 2.000 werd hij tijdens vervalste verkiezingen voor de derde maal gekozen maar in september vorig jaar werd zijn positie ondergraven toen zijn rechterhand, chef van de geheime dienst Vladimiro Montesinos, temidden van een omkoop schandaal het veld moest ruimen.

Volgens Castaneda wordt Fujimori beschuldigd van het verlaten van zijn ambt en plichtsverzuim. Het is bovendien waarschijnlijk dat de aanklacht wordt uitgebreid met andere beschuldigingen zoals het nalaten van het verhinderen van misdaden gepleegd door Montesinos of andere ondergeschikten.

Volgens geruchten zou Montesinos, die banden heeft met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, inmiddels plastische chirurgie hebben ondergaan.