PvdA verwerpt 'Koole en Olij'

Het dagelijks bestuur van de PvdA wijst de gezamenlijke tegenkandidatuur van Ruud Koole en Bouwe Olij als voorzitter en vice-voorzitter van de partij van de hand, omdat deze niet-statutair is.

Dat staat in een gisteren door de PvdA-Amsterdam ontvangen brief van het landelijk partijbestuur. De tandem Koole-Olij, die zich verzet tegen het `te Haags' voorzitterschap van Kamerlid Sharon Dijksma, kan op het PvdA-congres alleen worden verkozen als wordt besloten van de statuten af te wijken.

Koole en Olij hadden zich als rivalen aangemeld voor de door het partijbestuur voorgestelde kandidaten, Kamerlid Sharon Dijksma als voorzitter en Peter van der Velden (burgemeester van Bergen op Zoom) als vice-voorzitter. In veel afdelingen van de partij bestaat tegen deze beiden oppositie, omdat Dijksma wordt gezien als een marionet van premier Kok en fractieleider Melkert, terwijl veel partijleden vinden dat een voorzitter los moet staan van de Haagse top.

In zijn brief zegt het dagelijks bestuur dat alle bestuurskandidaturen in december vorig jaar hadden moeten worden aangemeld, en dat deze aanmeldingen in januari gevolgd hadden moeten worden door een zogenaamde bereidverklaring van de kandidaten. Zowel Koole als Olij stond eerder, conform de statuten, als tegenkandidaat voor het voorzitterschap te boek. Inmiddels hebben zij echter besloten hun krachten te bundelen, waarbij Olij formeel vice-voorzitter zou worden. Volgens het PvdA-partijbestuur is dit onmogelijk, omdat er geen kandidaten voor het vice-voorzitterschap meer kunnen worden aangemeld. Hetzelfde geldt voor Bart Tromp, een andere kandidaat voor het voorzitterschap.

Koole en Olij zijn beiden op vakantie en niet voor een reactie beschikbaar. De situatie wordt nog gecompliceerder doordat lang na de formele sluitingstermijn het partijbestuur zijn eigen voordracht voor de vice-voorzitter had gewijzigd, nadat de beoogde vice-voorzitter Schelto Patijn om gezondheidsredenen moest afhaken. Maar volgens het dagelijks bestuur heeft de nieuwe voorgedragen vice-voorzitter, Van der Velden, aan alle formele eisen voldaan.