Pronk wil strenger regime opslag lpg

Minister Pronk (Milieu) bereidt vergaande maatregelen voor om de risico's van opslagplaatsen voor explosief of brandbaar materiaal, zoals lpg-tanks, fors te reduceren. Dit blijkt uit een vertrouwelijke brief die op 2 februari naar de ministerraad is gestuurd tijdens de behandeling van het zogeheten vuurwerkbesluit. Hierin schrijft de minister: ,,Ik ben voornemens ook voor andere risicobronnen een effectgerichte benadering te kiezen.''

Dit betekent dat niet langer wordt uitgegaan van het risico van een ongeval, maar van het maximale effect bij een brand of explosie. VROM wil hierop niet reageren: het kabinetsberaad is vertrouwelijk. Het gevolg van Pronks keus zal zijn dat aan dergelijke opslagplaatsen in de toekomst afstandseisen worden gesteld, zoals die ook in het vuurwerkbesluit gelden. Bedrijven met professioneel vuurwerk mogen nog slechts op 800 meter afstand van andere bebouwing zijn gevestigd.

Naar schatting zullen 50 bedrijven moeten worden verplaatst. Een aantal zal verdwijnen. Pronk heeft hiervoor al ruim 800 miljoen gulden gereserveerd.

In een interview met NRC Handelsblad stelt overste Van Rijckevorsel, verantwoordelijk voor alle munitieopslagplaatsen in Nederland, vandaag de vraag waarom de Defensiebunkers niet onder het vuurwerkbesluit vallen. ,,Munitie heeft dezelfde eigenschappen als vuurwerk'', meent hij. Bovendien ligt er in die bunkers nu al ruim 200.000 kilo vuurwerk ,,van twijfelachtig allooi'' dat eerder in beslag genomen is. Het vuurwerkbesluit noemt hij `broddelwerk'. Volgens VROM zijn de munitiebunkers buiten de werking van het vuurwerkbesluit gehouden omdat ze voortdurend worden bewaakt.

INTERVIEW: pagina 3

    • Harm van den Berg