PIET BORST

Prof. Piet Borst vertelt ons in W&O van 10 februari nog eens waarom hij niets moet hebben van alternatieve geneeswijzen. Nieuw aan dit stuk is alleen dat de toon nog meer zelfingenomen is dan in zijn vele eerdere columns en dat mijn naam er een paar keer in voorkomt. Inderdaad had ik Borst uitgedaagd om eens nauwkeurig commentaar te geven op de wetenschappelijke studies over acupunctuur, chiropraxis enz. Ik had dan ook alle referenties bij mijn stuk naar hem opgestuurd, maar vind daar niets van terug. Hoogleraren van Stanford en Harvard schrijven over alternatieve geneeskunst en op mij als leek komt dat evenwichtig over; Borst verwaardigt zich niet om ook maar een van de talrijke studies waar ik hem naar verwees van kanttekeningen te voorzien.

Twee voorbeelden: Prof. Lisa Berkman, hoogleraar sociale geneeskunde op Harvard, schrijft dat mensen in Frankrijk en Japan niet alleen profiteren van een gunstig dieet, maar ook langer zin houden in het leven wegens frequent contact met hun kleinkinderen. Borst leest de referentie niet, maar herhaalt alleen dat het dieet gunstig is. Maar dat wisten we al; het gaat om een interessante extra factor. Verder verwijt Borst mij dat ik geloof in oneindig verdunde homeopathische middelen, maar dat ik wel gehandicapt zal zijn door het gemis aan een exacte opleiding. Mijn artikel noemde (met opzet) nergens de homeopathie en Borst en ik verschillen kennelijk van mening over de vraag of zuivere wiskunde een exacte opleiding is. Dit schiet zo niet op. Laat Borst zich wentelen in zijn eigen zelfgenoegzaamheid en mogen onbevooroordeelde medici ons leken nog eens helpen met een evaluatie van al het bewijsmateriaal over de alternatieve geneeswijzen.

    • Prof. Eduard J. Bomhoff Gouda