Onveilig Nederland

Nederlanders zijn vaker slachtoffer van een niet-dodelijk misdrijf dan Amerikanen. Amerikanen voelen zich veiliger dan Nederlanders. Dat blijkt uit een door Justitie gecoördineerde internationale vergelijking. Aan burgers werd gevraagd of ze wel eens slachtoffer waren geweest van een misdrijf, zoals diefstal, inbraak, roof, zakken rollen of lichamelijk geweld.

Met Zweden staat Nederland op een gedeelde tweede plaats. Een kwart van de Nederlanders is afgelopen jaar slachtoffer geweest van minstens één misdrijf. Bij Verenigde Staten is dat een procentje minder, hoewel de aard van de misdaad daar vaak ernstiger is. Moord is wel een omissie in het onderzoek, want dat komt in Amerika drieënhalf keer zoveel voor als in Nederland. Maar doden vullen achteraf nu eenmaal geen slachtoffervragen in.

Nederlanders waren van alle ondervraagden het minst tevreden over de politie. Ze doen graag aangifte van misdrijven, want ze zijn bijna allemaal verzekerd, maar de politie maakt er vaak geen proces verbaal van op. Dat strookt met een vergelijking van het Sociaal en Cultureel Planbureau: Nederland heeft 254 agenten voor 100.000 inwoners versus een gemiddelde van 375 agenten in Europa. Politie-commissarissen hebben dus een sterk argument om meer mensen aan te trekken.

    • Maarten Huygen