Internetvirus

Ik las met stijgende verbazing het artikel van Herbert Blankesteijn over virussen op internet (NRC Handelsblad, 21 februari). Het artikel begint mooi. Virussen op internet zijn heel erg. Gebruikers, die het internet op gaan, clicken te goeder trouw een site aan, en floep er zit een virus in hun systeem, en dat verspreidt zich via hun mail-adressen. Heel erg allemaal, vindt Blankesteijn, maar hij vindt ook dat surfers onnozel zijn, want ze leren het toch nooit. Deze stichtelijke aanhef wordt benut om vervolgens de meest abjecte informatie te vermelden over de vraag hoe je virussen kunt aanmaken, en kunt verspreiden.

Deze informatie kan in verkeerde handen komen en aanzienlijke schade berokkenen. Ik vertrouw erop dat de cynische houding van uw redactie eens in het openbaar wordt afgestraft wanneer een benadeelde lezer zich meldt en een proces aanspant tegen het verspreiden van crimineel te gebruiken informatie.

    • W. V.D.Does de Willebois