Financiën wenste rust bij beurszaak

Het ministerie van Financiën heeft het openbaar ministerie geadviseerd uiterst terughoudend te zijn bij de publiciteit rond de beursfraudezaak. Dat gebeurde kort voordat het OM bekendheid gaf aan de zaak, die als Operatie Clickfonds bekend is geworden. Dit blijkt uit interne documenten waarover deze krant via de Wet openbaarheid van bestuur de beschikking heeft gekregen.

Operatie Clickfonds, het grootste onderzoek naar financiële fraude dat ooit in Nederland is uitgevoerd, schokte in oktober 1997 de beurswereld met arrestaties en invallen. In een persbericht sprak justitie over ,,omvangrijke witwaspraktijken en beursfraude''. Hoewel het OM ook successen heeft behaald, is van deze harde verdenkingen weinig overgebleven. Justitie heeft kritiek als zou zij de publiciteit hebben gebruikt om een voorbeeld te stellen in de financiële wereld, altijd weersproken.

Het ministerie van Financiën schreef op 23 oktober 1997, één dag voor de actie, dat men begrepen had dat bij het OM ,,het voornemen bestaat rond deze opsporingsactie actieve publiciteit te genereren''. Financiën adviseerde ,,vanwege de grote gevoeligheid (..) uiterste terughoudendheid''. Mochten er vragen komen dan moest de woordvoering zich niet uitstrekken ,,tot de beurs en effectenwereld in zijn algemeenheid''.

Uit de stukken blijkt dat er bij Financiën verschillend werd gedacht over de zware verdenkingen. Zo wordt over voorkenniszaken gesteld dat het ,,nog slechts om een begin van bewijs'' gaat. In een rechtszaak kort na de actie stelde het OM dat deze zaak ,,rond'' was. Financiën ging pas na de actie na wat de praktijk is rond anonieme coderekeningen en welke regelgeving hierop van toepassing is.

SCHOONMAAK: pagina 20

    • Joost Oranje