Enschede wil dat Mans blijft

Driekwart van de inwoners van Enschede wil dat burgemeester J. Mans aanblijft. Dit blijkt uit een enquête van de Universiteit Twente in opdracht van de Twentsche Courant Tubantia.

Afgelopen donderdag, een dag na de publicatie van het rapport van de commissie-Oosting, zijn 409 Enschedeërs ondervraagd. Van hen vindt 58 procent het terecht dat wethouder D. Buursink (PvdA) is afgetreden. Buursink was tussen 1994 en 1998 verantwoordelijk voor de aan vuurwerkfabriek S.E. Fireworks verstrekte vergunningen.

Sinds 1998 is wethouder E. Koopmans (VVD) hiervoor verantwoordelijk. Iets meer dan de helft van de ondervraagde Enschedeërs vindt dat zij ook terug moet treden. Mans en Koopmans hebben aangekondigd dat zij hun politieke lot laten afhangen van de steun van de gemeenteraad. Die zal op 19 maart over het rapport van de commissie-Oosting vergaderen.

De ondervraagde Enschedeërs, éénderde van hen was woonachtig in het rampgebied, hebben ook rapportcijfers gegeven voor de periode vóór en na de ramp. Ieder lid van het college van burgemeester en wethouders heeft na de vuurwerkramp een hoger cijfer gekregen.

Zo werd het optreden van burgemeester Mans vóór 13 mei van het vorige jaar beoordeeld met een 6.7. Na de vuurwerkramp krijgt de Enschedese burgemeester het cijfer 7.8.