DE GRENS

Terwijl de contouren van één Europa zich steeds scherper aftekenen, verbleekt de gggrens tussen Belgi' en Nederland. Een zwerftocht door een niemandsland vol voortrazend verkeer, dichtgespijkerde huizen, seksclubs, verlaten grenskantoortjes en hier en daar een oude, gietijzeren grenspaal.

De grens tussen Nederland en België is pas in 1831 tot stand gekomen. Hieraan ging een roerige periode vooraf.

In 1813 zijn de dagen van het Franse bewind in het Koninkrijk der Nederlanden geteld. Tijdens het Congres van Wenen (1814-1815) bespreken Rusland, Pruisen, Frankrijk, Engeland en Oostenrijk de nieuwe grenzen in Europa. Omdat een groot Nederland door deze machtige mogendheden wordt gezien als de beste waarborg tegen eventuele nieuwe Franse agressie, wordt België aan Nederland toegevoegd.

Maar vanaf het begin is er wrijving. De zeggenschap van drieënhalf miljoen Belgen wordt bij de wet gelijkgesteld aan die van twee miljoen Nederlanders. Een grote meerderheid van de Belgen is rooms-katholiek, terwijl het staatshoofd volgens de grondwet protestants moet zijn. De Nederlandse godsdienstvrijheid zit de Belgische geestelijken niet lekker. En de liberalen willen vrijheid van drukpers, onderwijs en taal, én meer invloed van de burgers op het landsbestuur. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Den Haag te maken krijgt met onvrede in het zuiden. Wanneer in 1830 een opstand in Brussel uitbreekt, stuurt Willem I er een leger op af. Dit tot ongenoegen van de grote Europese mogendheden die rust willen op het continent: dezelfde landen die Willem I in 1813 België in zijn schoot wierpen, verbieden hem nu militair in te grijpen en accepteren het uiteenvallen van de bufferstaat. In 1831 wordt Prins Leopold van Saksen-Coburg gekroond tot Leopold I, de eerste Belgische koning. Tot op de dag van vandaag iis de scheidslijn tussen Nederland en België, op enkele minimale wijzigingen na, onveranderd gebleven. In 1985 tekenden Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Portugal het verdrag van Schengen. Sinds 26 maart 1995 controleert de doouane binnen dit gebied niet meer. Massa's reizigers glijden geruisloos over de grens. Terwijl de contouren van één Europa zich steeds scherper aftekenen, verbleekt de grens tussen België en Nederland.

Mérie van der Rijt is freelance tekstschrijver.Marieke van der Velden is freelance fotograaf.

    • Mérie van der Rijt