Belastingen in VS moeten snel omlaag

Belastingverlaging in de Verenigde Staten is verantwoord en geboden. Maar hoeveel, dat is een politieke vraag waar de regering en het Congres antwoord op moeten geven.

Dat zei Alan Greenspan, president van de Federal Reserve Board gisteren voor een commissie uit het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij herhaalde daarmee zijn omstreden uitspraken van januari. Toen zei hij voor het eerst dat het begrotingsoverschot niet alleen hoeft te dienen voor aflossing van de nationale schuld.

Zijn uitspraken werden destijds aangegrepen door George W. Bush, die het presidentschap won met een krachtig pleidooi voor verlaging van de inkomstenbelasting met 1.600 miljard dollar over tien jaar. Democraten zagen in Greenspans uitspraken een geste om de nieuwe machthebbers te behagen.

Greenspan weigerde gisteren opnieuw te zeggen hoe groot een verstandig belastingpakket zou moeten zijn, noch hoe het er uit zou moeten zien. Hij zei dat het overschot groot genoeg zou zijn om ook de schuld af te lossen. Begrotingsdiscipline bleef echter geboden omdat de risico's van een terugkeer naar begrotingstekorten ,,niet te verwaarlozen'' waren.

Greenspan preciseerde waarom hij belastingverlaging in de huidige omstandigheden terecht acht. Gezien het nu verwachte overschot van 5.600 miljard dollar zal de overheid bij ongewijzigd beleid binnen enkele jaren op grote schaal moeten gaan beleggen in het particuliere bedrijfsleven. Dergelijke investeringsbeslissingen kunnen onmogelijk vrij blijven van politieke invloeden, aldus de Fed-president. Bovendien zou een dergelijke belangrijke portefeuille in federale handen kunnen leiden tot ,,suboptimale werking van onze kapitaalmarkten, verminderde economische doelmatigheid en een lagere levensstandaard''.

Greenspan wees kritiek van de hand als zou de Federal Reserve Board te laat de rente hebben verlaagd om het keren van het economisch tij tegen te gaan. ,,Ik zie niets dat wij anders gedaan zouden moeten hebben''. Een te vroege verlaging van de rente had een nog hardere klap nu ten gevolge kunnen hebben, aldus de Fed-president. Hij weigerde te zeggen of en wanneer het rentewapen spoedig weer wordt gehanteerd, maar wees erop dat het inflatiegevaar onder controle lijkt – een aanwijzing dat een verdere verlaging om díe reden niet wordt uitgesloten.

President Bush reisde deze week door het land om zijn belastingplan te verdedigen. Zijn staf ontkende deze week dat de rijkste één procent van de bevolking bijna de helft van de winst zou krijgen, zoals denktanks becijferen. Zij kwamen vooralsnog niet met een andere verdeling van de vruchten.