Apaches

Ik onderschrijf in grote lijnen de analyse van Ingo Piepers `Apaches hadden beter thuis kunnen blijven' (NRC Handelsblad, 20 februari) dat de uitzending van de Apache gevechtshelikopters naar Djibouti beschouwd kan worden als een overbodige overreactie van de Nederlandse politiek op de ervaringen omtrent Srebrenica. Piepers speelt echter die politiek te eenzijdig de zwarte Piet toe, door te stellen dat zij er debet aan was dat Dutchbat te licht bewapend op pad was gestuurd. Dit is een hardnekkig misverstand dat telkens weer de kop opsteekt als het over Srebrenica gaat.

De keuze voor de lichte bewapening is namelijk primair een militaire geweest. Men leze er Couzy's Mijn jaren als bevelhebber (blz. 139/140) op na. De top van de Landmacht heeft besloten geen zware bewapening mee te nemen. Naast de 25 mm kanonnen werden ook de 120 mm mortieren die tot de standaarduitrusting (sic) behoorden thuis gelaten. Er werd volstaan met .50 zware mitrailleurs. ,,Deze bewapening paste het beste bij de taken die moesten worden uitgevoerd. Het bataljon zou nu eenmaal niet in de eerste plaats naar Bosnië gaan om te vechten'', aldus Couzy.

Het is overigens maar helemaal de vraag of het enig verschil had gemaakt als de zwaardere bewapening wel mee was gegaan.

    • Marcel de Goede